OK Digital Voice Crosslink

Propojení mezi jednotlivými digital voice módy. Díky těmto mostům můžeme volat kolegovi, který má např. pouze Yaesu ručku s módem C4FM (a je poblíž převaděče s C4FM), i když sami máme třeba jen DMR mobilku a jsme v dosahu převaděče s DMR.

Celkem se v ČR používají 3 digitální módy – DMR, D-Star a C4FM, kromě D-Staru ale u nás existují u DMR i C4FM dvě sítě, mezi kterými link není (ale je do zbytku sítě, jen do jiných skupin/TGs/reflektorů/modulů).

Této schopnosti tedy lze využít tak, že v našem módu (např. DMR) zavoláme do propojené skupiny (TG 2300) a budeme slyšet i z převaděčů na jiných módech, pokud mají konkrétní skupinu (u C4FM v tomto příkladu YSF CZ Czech a u D-STAR modul V) aktuálně připojenu. Nevýhodou je, že v některých případech tzv. on-demand linků (nejvíce se to týká D-Star a C4FM), nejsou tyto skupiny ve výchozím stavu na převaděči aktivovány (připojí si je uživatel ručně tj. on-demand) a proto z tohoto převaděče neuslyšíme hovor z prolinku. Je to dáno regulací přetížení sítě (abychom nezahlcovali všechny převaděče v ČR i na Slovensku – u C4FM) a nebo tím (D-STAR), že v jednu chvíli může být připojen pouze jeden modul (B). U DMR, které umožňuje simultánní napojení více TGs najednou je ve standartním stavu TG 2300 připojena na TS 2.

Schéma všech propojů

Popis k obrázku

Modře jsou odděleny síťě jednotlivých módů (DMR BrandMeister, D-Star, C4FM YSF reflektory, C4FM WIRES-X, OK-DMR). Černá znázorňuje propoje. Všechny linky jsou pevné bez možnosti uživatelské změny.

DMR BrandMeister

Některé talk-groups (TG) v BrandMeister DMR síti (zde je popis pouze české části této sítě) jsou propojeny do dalších módů (D-STAR – síť DCS, C4FM – síť YSF, C4FM – síť WIRES-X).

TalkgroupPopis propojeníLink
TG 230Moravia je kvůli nízké aktivitě připojena na hlavní CZ DMR skupinu.C4FM WIRES-X Moravia
TG 2309Propojení na D-Star střed aktivity z DMR.DCS019B
TG 2311Slovenská TG.DSC019W
TG 23010Chat TG.DCS019U
TG 2300Propojení DMR x D-Star x C4FM YSF.DCS019V, C4FM YSF CZ CZECH
TG 9Stejné jako TG 2300. TG 9 je od ledna 2021 vypnuta. (viz níže) DCS019V, C4FM YSF CZ CZECH

TG 9 na timeslotu 2 je připojena ke všem převaděčům v reflektoru 4270. Systém reflektorů v BrandMeistru má být vypnut, sysopové postupně TG 9 na TS2 nahradí TG 2300, která již teď funguje a plní stejný účel. EDIT: reflektory již nejsou podporovány, TG 9 je tedy plně nahrazena TG 2300.

C4FM

YSF reflektor CZ CZECH, ID 26541 je propojen do DCS019V a do DMR TG 2300 a TG9 (viz. výše pod tabulkou). WIRES-X room MORAVIA, ID 27785, je propojen kvůli nízké aktivitě na hlavní DMR TG 230. (viz. tabulka výše). Popis C4FM sítí v OK a seznam převaděčů, reflektorů a roomů je na speciální stránce. Jak funguje C4FM je popsáno tady.

D-Star

Propojení na DMR jsou výše v tabulce. DCS019V je připojen do DMR TG 2300 (TG9 – viz. výše pod tabulkou) a dále také na C4FM YSF reflektor CZ CZECH.

Zdroje:
https://wiki.brandmeister.network/index.php/Czech
https://www.hamradio.cz/propojeni-ceskych-systemu-d-star-dmr-c4fm-wires-x-ysf/
http://80.250.3.114/index.php
https://register.ysfreflector.de/
OK1MX
A moje testy s převaděči OK0BRQ, OK0DIT a OE3XWU